Reklamační formulář

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Odběratel (kupující):                                       Dodavatel (prodávající):

 

 

 

 

 

 

Pavla Křivánková

Nový Lískovec ev.č. 26

634 00  Brno

IČ:

IČ: 10756744

Kontaktní osoba:

Kontaktní osoba: Pavla Křivánková

Telefon:

Telefon: +420 778 573 022

e-mail:

e-mail: obchod@latkyjsouradost.cz

 

Předmět reklamace:

Název zboží:

 

 

 

 

 

 

Číslo faktury / Prodejky:

 

Katalogové číslo:

 

Množství:

 

Datum prodeje:

 

 

Jednotková cena:

 

Cena celkem:

 

 

Popis vady:

 

 

Požadovaný způsob vyřízení reklamace:

......................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Místo a datum uplatnění reklamace:            ...................................................................................................

 

Podpis odběratele:                                   ..........................................................................................